Disclaimer

Bij het samenstellen van de inhoud van deze website is de uiterste zorg nagestreefd.

Nexu Lima sluit evenwel iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen
van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.

Ga naar boven